Principle Investigator

Qihang  Liu

liuqh@sustech.edu.cn

Research Associate Professor

Mingqiang Gu

gumq@sustech.edu.cn

Research Assistant Professor

Ping Wu (Visiting from SIQSE)

121782987@qq.com

Postdoc

 

Weizhao Chen

chenwz@sustech.edu.cn

 

 

Panshuo Wang

wps880112@sina.com

Zongxiang Hu

huzx@sustech.edu.cn

 

Graduate Student

Yuntian Liu (PHD)

11930464@mail.sustech.edu.cn

Yufei Zhao (Master)

11930044@mail.sustech.edu.cn

Pengfei Liu (Visiting student from Peking University)

11510743@mail.sustech.edu.cn

Undergraduate Student

Yuhao Wan

 

Alumni

Yingjie Zhang (Postdoc, 2018-2020)

Shixuan Zhao (Master, 2018-2021)